Bokningsregler

Här hittar du bokningsregler för Råbocka!

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du har fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt även hur betalning skall ske. 

BOKNINGSREGLER FÖR RÅBOCKA GÄLLANDE MINDERÅRIG UTAN MÅLSMANS SÄLLSKAP

För att boka ett boende på Destination Råbocka måste du vara minst 18 år. Du som bokar boendet för en underårig är ansvarig för denne oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i boendet. Under storhelger såsom exempelvis Påsk, Valborg, Midsommar, samt perioder i samband med diverse sportturneringar (till exempel Ängelholm Outdoor Cup, Eskilscuppen, Rögle Summer Camp mm) har vi strikta regler på att ungdomar under 25 år inte får bo på anläggningen i våra boenden. Vi kräver i annat fall att ansvarig lagledare eller förälder bor i samma boende – detta helt utan undantag.

OBS! På Destination Råbocka kan aldrig minderåriga under 16 år bo utan målsmans sällskap, intyg gäller inte.

Ladda ner och fyll i intyget för minderårig:

Formulär för minderårig

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avbeställningsskydd är en form av försäkring vid bokning av boende som ger kunden möjlighet att få bokningsvärdet återbetalt om oförutsedda händelser förhindrar kunden från att nyttja sitt bokade boende. Vid nyttjande av avbeställningsskyddet får kunden tillbaka 100% av bokningsvärdet, med avdrag för kostnaden av avbeställningsskyddet (425 kr per stuga), givet att avbeställning görs minst fem (5) dagar innan bokad vistelse. Avbeställs vistelsen med mindre än 5 dagars varsel återbetalas 50% av bokningsvärdet, med avdrag för kostnaden av avbeställningsskyddet.

Ett (1) avbeställningsskydd gäller per enskild bokad stuga, oavsett bokningens längd.
Exempel: om kunden har bokat tre (3) stugor med en (1) övernattning, skall tre (3) avbeställningsskydd tilläggas bokningen för att kunden skall ha fullt skydd. I detta exempel, om endast ett (1) avbeställningsskydd är beställt täcker det endast en (1) av de tre (3) bokade stugorna och kunden får tillbaka bokningsvärdet av en (1) stuga efter avdrag utav avbeställningsskyddet.

TA MED GÄSTER TILL BOENDET

Som ett resultat av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i boendet eller andra reserverade lokaler, efter kl 23.00

ANKOMST OCH AVRESA

Tider för in- och utcheckning varierar beroende på bokning och prisklass. Du läser vår detaljerade prisinformation om vad som gäller för din vistelse i samband med bokning.

AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST

Vår avbokningspolicy är att vi kommer att erbjuda en avbokningsavgift vid bokning av stuga. Om ni skulle välja att nyttja denna får ni tillbaka hela beloppet på vistelsen (minus kostnaden för avbokningsavgiften).

Avbokning ska göras senast 5 dagar innan bokad vistelse, givet att ni har beställt avbeställningsskydd.

Om avbokning sker med mindre än 5 dagars varsel och avbeställningsskydd köpts, debiteras du endast halva kostnaden för den bokade vistelsen.

Om inget avbeställningsskydd beställts debiteras du fullt belopp oavsett när vistelsen avbokas.

Priset på avbeställningsskydd är 425 SEK.

Om anläggningen haft särskilda kostnader med anledning av din beställning är du skyldig att ersätta även dessa.

TIDIG AVRESA OCH VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID

Gäller din bokning en bestämd tidsperiod men avresan sker tidigare kan det medföra prisjusteringar för dig. Kontakta anläggningen och meddela avresa. Bor du på anläggningen på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget behöver du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall har vi rätt att ta betalt för ett extra dygn. Om anläggningen inte längre kan låta dig disponera boendet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

STRAFFAVGIFT STÄDNING

Städning utav stugan ingår från och med säsongen 2022 som standard i samtliga bokningsbara stugor på Destination Råbocka. Det kvarligger däremot fortfarande ett ansvar hos kunden att säkerställa att stugan lämnas i ett godtagbart och gott skick, där städning utav stugan kunnat ske obehindrat. Kunden har ett ansvar att informera receptionspersonal muntligt eller skriftligt om fel i städningen senast 4 timmar efter ankomst – därefter tar kunden över ansvaret för stugans skick. 

Ingår INTE i städning av stuga – fog för debitering av straffavgift städning: 

  • Om-/Återplacering av möbler till dess ursprungliga placering vid kundens ankomst
  • Om-/Återplacering av sängkläder till dess ursprungliga placering vid kundens ankomst
  • Tömning av soptunnor samt städning av skräp och vätskor som lämnats på golv och/eller ytor avsiktligen och synligt.
  • Hantering av kvarlämnade djur
  • Återställande eller ersättande av bruks-inventarier i stugan såsom glödlampor, batterier, handdukar, lakan, speglar, krokar, mattor, mm.
  • Om fläckar, vätskor eller annat inte går att avlägsna från ytan.
  • Om städtid med professionell städpersonal uppgår till mer än 45 minuter per stuga. 

ERSÄTTNING FÖR SKADA AV FÖREMÅL ELLER EGENDOM I STUGA

Destination Råbocka förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för materiell skada på föremål eller egendom inne i stugan eller i dess omgivning orsakat av kunden.

Denna avgift skall täcka kostnad för att ersätta materiellt skadat föremål eller egendom i stugan som uppenbarligen uppstått till följd av kundens oförsiktighet eller bristande omdöme.
Skadan på föremålet eller egendomen skall vara så allvarlig att den inte kan användas vidare vid uthyrning.

Det är upp till Receptionsansvarig att fastställa värdet på det skadade föremålet eller egendomen.

Kunden erfordrar en faktura med 10 dagars betalningsvillkor som hen har rätt att bestrida inom 8 dagar från dess utfodrande. Bildbevis skall säkras och lagras på hårddisk i receptionen på Destination Råbocka samt även i molntjänst, samt kunna kopieras och sändas till kund per önskemål i upp till 12 månader efter dokumentationen skett.

ANLÄGGNINGENS SKYLDIGHETER OCH DINA ÖNSKEMÅL

Om anläggningen inte kan erbjuda dig ett boende efter överenskommelse har du rätt att utan extra kostnad få ett liknande boende eller ett boende av högre standard, på den anläggning du har bokat eller på en likvärdig anläggning. Meddela personalen vid bokning om du har specifika önskemål så att de är förberedda inför din ankomst. Vår anläggning har rökfria boenden. Om en gäst bryter mot rökförbudet har anläggningen (Destination Råbocka) rätt att kräva kompensation för eventuella kostnader som uppstår. Om du vill ta med dig ditt husdjur ber vi dig att informera om detta vid bokning.

FÖRVARING AV VÄRDESAKER OCH BAGAGE PÅ BOENDET ELLER I BAGAGERUM

Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt vid in/utcheckning, frukost eller när du väntar på till exempel taxi. Anläggningen har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle kunna utsätta anläggningens personal eller övriga gäster för fara. Anläggningen har inte något strikt ansvar för egendom som du förvarar på boendet på anläggningen.

DIN EGEN SÄKERHET

Ta alltid reda på var nödutgångar, återsamlingsplats och brandsläckare finns. Du hittar detaljer i informationen på insidan av dörren av ditt boende.

Om ni skulle ha frågor kring våra bokningsregler för Råbocka är ni givetvis välkomna att kontakta oss. 

Ikon Bokning av stugor på Råbocka